Hydropower

Energie uit stromend water halen is een eeuwen oude vaardigheid. Echter door de komst van “goedkope energie” uit fossiele brandstoffen aan het eind van de 19e eeuw is deze vaardigheid in de vergetelheid geraakt. Op enkele locaties in de grote rivieren staan waterkrachtcentrales met moderne turbines, maar energie, lokaal opgewekt, uit de plaatselijke beek wordt nauwelijks meer toegepast.

De tijden veranderen, fossiele brandstoffen worden duurder en de vraag naar groene, duurzame energie neemt toe. Een kans om de oude watermolens weer een nieuw leven in te blazen. Eenvoudig gezien kan dit door de watermolens te voorzien van een dynamo. Het rendement zal over het algemeen laag zijn en het systeem met de raderen vraagt veel onderhoud. Verder lijkt het eenvoudig om energie op te wekken met waterkracht. De praktijk leert dat er heel wat obstakels genomen moeten worden om een waterkrachtcentrale 24 uur per dag probleemloos te laten draaien. Het is noodzakelijk de installatie tegen drijfvuil te beschermen. Het waterniveau dient geregeld te worden en de besturing en beveiliging van de installatie moet geautomatiseerd zijn.

Er is dus duidelijk behoefte aan een vernieuwende oplossing.